Rose - radziorex

Temat: Remont pomieszczeń w bud Izby Chorych CSWLąd Poznań
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH,
ul. Wojska Polskiego 86/90, 61-628 Poznańo g ł a s z a :

w przetargu nieograniczonym na :

"Remont pomieszczeń w budynku Izby Chorych CSWLąd Poznań przy ul. Wojska Polskiego 86"

wybrano:


ofertę nr 1, firmy MALBUD, Zakład Remontowo Budowlany, Eugeniusz Nowak, ul Zagłoby 5, 60-177 Poznań z ceną 122 686,37 ,11 zł.

Oferta nr 1 jest jedyną złożoną ofertą ww. postępowaniu i uzyskała maksymalną ilość punktów w kryterium cena - 100KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA WOJSK
LĄDOWYCH

W POZNANIU


płk dypl. Jarosław Wierzcholski
MS (0-61) 857 52 45
12.09.2007r.
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1933Temat: Remont pomieszczeń w bud Izby Chorych CSWLąd Poznań
ZAWIADOMIENIE O PODPISANIU UMOWY

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH,
ul. Wojska Polskiego 86/90, 61-628 Poznańzawiadamia :

w przetargu nieograniczonym na :

„Remont pomieszczeń w budynku Izby Chorych CSWLąd Poznań przy ul. Wojska Polskiego 86”
podpisano umowę w dniu 27.09.2007r. z :firmą MALBUD, Zakład Remontowo Budowlany, Eugeniusz Nowak, ul Zagłoby 5, 60-177 Poznań z ceną 122 686,37 ,11 zł.


KOMENDANT
CENTRUM SZKOLENIA WOJSK
LĄDOWYCH

W POZNANIU


płk dypl Jarosław Wierzcholski
MS (061) 847-52-45
28.09.2007r
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=1933